Cursos i tallers d’interpretació i expressió dramàtica des del nivell d’iniciació a la preparació d’actors per estudis superiors i pedagogia teatral per educadors.

El teatre com a eina de transformació social i de integració. La base teòrica del teatre social sorgeix de l’exportació de la tesi d’Augusto Boal que desenvolupa allò que ell anomena ‘teatro del oprimido’.

El teatre com a recurs directe i lúdic per facilitar millores organitzatives, cohesió d’equips i desenvolupament de les habilitats comunicatives i competències personals.

ATENCIÓ!

Matricula

Contacta amb nosaltres