Projectes


Programa Connecta't


El programa connecta't està adreçat a joves i adults amb algun tipus de trastorn mental i té com a objectiu potenciar un estat emocional equilibrat per desenvolupar un sentit crític, participatiu i reflexiu del seu entorn.

OBJECTIUS CONTINGUTS
· Presa d’autoconsciència i reforç de l’autoestima · Consciència del propi cos
· Desinhibició
· Autoconfiança
· Millora de les habilitats comunicatives i socials · Tipus de comunicació (llenguatge verbal i no verbal)
· Barreres de la comunicació (físiques i psicològiques)
· Estratègies de comunicació (empatia i habilitats comunicatives)
· Adquisició d’actitud participativa dins l’entorn · Assertivitat i proactivitat
· Millora de la capacitat de gaudir del joc i de generar espais de joc mitjançant la imaginació · El joc dramàtic

Per què escollir aquest programa?

 • Perquè amb connecta’t desenvolupem sense esforç aparent la capacitat d’empatia.
 • Perquè amb connecta’t reconeixem sense por les nostres emocions.
 • Perquè amb connecta’t fem desaparèixer el fracàs posant al seu lloc la oportunitat. Augmenta així la tolerància a la frustració.
 • Perquè amb connecta’t entrem en un espai de representació i abstracció.
 • Perquè amb connecta’t descobrim eines per millorar els nostres recursos expressius i comunicatius.
 • Perquè amb connecta’t trobem la motivació que ens impulsa a implicar-nos i relacionar-nos amb el nostre entorn.

Què en diuen...

 • Me ayuda a perder la vergüenza. Es bueno para desenvolvernos en la sociedad.

  Carmen 48 anys, alumna del Club Social 'Punt de Trobada' de Martorell

 • Cuando estás en la hora de teatro, no hay nada más, lo pasas bien con los compañeros, estás bien. A veces hago gestos y coses que pienso, no veas, si eres un artista.

  Gabi 43 anys, alumna del Club Social 'Punt de Trobada' de Martorell

 • Yo aún no he perdido la vergüenza, pero lo paso muy bien.

  Jose 23 anys, alumne del Club Social 'Punt de Trobada' de Martorell

 • Es como si te “desfogaras”, es como decir, bueno, aquí lo puedo hacer, aquí todos somos iguales, es otra forma de fuga que puedas tener.

  Gabi 43 anys, alumna del Club Social 'Punt de Trobada' de Martorell

 • Te da opción a interpretar a otra gente que tu no hubieras pensado nunca, a ponerte en su piel.

  Agustín 49 anys, alumne del Club Social 'Punt de Trobada' de Martorell