Projectes


Programa Emociona't


El treball que proposa Espai Teatre d'expressió corporal i dramatització amb grups té com a objectiu principal millorar les capacitats de la nostra intel·ligència emocional: la capacitat de reconèixer les nostres emocions; la capacitat de gestionar les nostres emocions per tal d'evitar bloquejos, rebaixar estats d'ansietat, avançar en confiança i seguretat, trobar mecanismes per provocar estats d'alegria i de tranquil·litat, i la capacitat de gestionar les relacions interpersonals millorant la nostra capacitat d'empatia i la nostra capacitat de comunicació verbal i no verbal. Assolim aquest objectiu principal perseguint un objectiu més concret: aprendre tècniques de dramatització a través del joc dramàtic.

EXPRESSIÓ CORPORAL INTERPRETACIÓ
CONSCIÈNCIA DEL PROPI COS
· Flexibilitat, equilibri i coordinació motriu
· Percepció de l’espai en relació al propi cos
· Relaxació i desbloqueig de tensions
· Consciència i control de la funcionalitat del diafragma i la respiració abdominal
· Centres d’energia
CREACIÓ DE PERSONATGE I PERSONATGE EN ACCIÓ
· Creació psicològica del personatge
· Creació física del personatge
· Objectiu i meta-objectiu
· Treball de status
RELACIÓ AMB ELS ALTRES
· Confiança i col·laboració (cor grec)
· Percepció, concentració i escolta
· Expressió de les emocions
L’ESCENA
· Creació d’espais
· El personatge en relació a l’espai
EL COS COM A INSTRUMENT DE COMUNICACIÓ NO VERBAL
· Memòria sensorial
· Manipulació i simulació d’objectes
· Màscara neutra
· Projecció i modulació de la veu
EL TEXT
· Congruència entre text i sub-text
· Integració dels llenguatges verbal i no verbal