Projectes


Projecte Tàndem


El projecte Tàndem és una iniciativa de la Fundació La Pedrera - Catalunya . Espai Teatre i el TNC col·laboren amb l'escola Ramón Llull de Barcelona per intentar introduir el teatre dins del currículum educatiu d'educació infantil i primària.

OBJECTIUS CONTINGUTS
· Dotar al centre d’eines pedagògiques per implementar les arts escèniques en el Projecte Educatiu del Centre · Formar al professorat
· Incidir en la comunitat d’aprenentatge
· Treballar en un nou disseny curricular del centre educatiu
· Treballar en un nou disseny organitzatiu del centre educatiu

Podeu consultar altres entitats i escoles participants al portal web de la fundació.